Standaard Energie Neutraal Zwembad

Opdrachtgever:

Postma & Roling

Aannemer:

Veel gemeenten hebben in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een overdekt zwembad voor hun inwoners gebouwd. Deze zwembaden vervullen een belangrijke functie in de samenleving,voor o.a. zwemlessen; zwemmen voor zwangere dames; baby zwemmen; peuter en kleuter zwemmen; aquajogging; aquarobic; patiëntengroepen; zoals voor reumapatiënten; astmapatiënten; hartpatiënten; obesitas patiënten; Meer Bewegen Voor Ouderen enz. Nut en noodzaak zijn daarom voor overdekte zwembaden geen punt van discussie meer. Helaas zijn veel overdekte zwembaden meer dan veertig jaar oud, de economisch levensduur is allang verstreken en de technische levensduur loopt op zijn eind. Het beheer begint langzamerhand een risico te vormen voor de veiligheid van de bezoekers en de eisen van de nieuwe Europese wet op de zwembaden, de WHVBZ, die op 1 januari 2021 ingaat.
Dit is ons ontwoord hierop! Uiteraard is iedere situatie uniek en vergt een verschillende aanpak. Graag komen wij onze oplossing toelichten en wellicht ook toespitsen op uw unieke situatie