Centrum Ouderenpsychiatrie te Winschoten

Opdrachtgever:

Lentis

Aannemer:

Bouwbedrijf Nikkels

Voor de uiteindelijke opzet van de bouwmassa waren naast het programma van eisen de stedenbouwkundige randvoorwaarden van grote invloed op het ontwerp.
De locatie is gelegen aan de rand van het stadspark Rosarium te Winschoten. De groenstrook die het bouwterrein omsloot werd als zeer waardevol geacht. Met als gevolg een krappe dwingende locatie. De bebouwing bestaat uit twee lagen en volgt de grenzen van de locatie. Dit driehoekige bouwvolume wordt doorsneden middels twee sterk aanwezige wanden. Door deze wanden van elkaar te laten wijken ontstaat er ruimte voor een entree en een binnenstraat. Vanuit deze overdekte binnenstraat vindt de ontsluiting van het gebouw plaats.